Pokyny k prázdninovému provozu v červenci 2020 v MŠ Nedvědova

Pokyny k prázdninovému provozu v červenci 2020 v MŠ Nedvědova 13 Od 1.7 – 31.7. 2020 budou na hlavní budově MŠ Nedvědova 13 otevřeny 4 třídy: Hlavní budova – třída 1.A  Zajíčci,  2.A Veverky, 3.A Žabičky, 3.B Beránci, S umístěním dětí ze třídy 1.B a 2.B budete seznámeni do 20.6.2020. Provoz MŠ Nedvědova 13 je...

Prázdninový provoz stravování

Od 1.7. – 31.7. 2020 stravu zajišťuje ŠJ Rožňavská. Přihlášení strávníci dostanou lístky na stravování, které budou obsahovat veškeré údaje k platbě stravného. Pozor na změnu variabilního symbolu strávníka – je jiný než v běžném školním roce. Je nutné dodržet datum splatnosti do 19.6.2020 – pokud stravné nebude včas uhrazeno, dítě nemůže...

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace   Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc   ZSN 194/2020                    Rozhodnutí     Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení  §...

Znovuotevření mateřské školy

Milé děti, milí rodičové,   přicházíme za vámi s dobrou zprávou.   V pondělí 25. května 2020 se otvírá pro všechny naše děti mateřská škola. Budou však zpřísněny hygienické podmínky pro všechny z vás. Při návratu do školky je nutné se s nimi seznámit, podepsat a odevzdat je při předávání...

Prázdninový provoz

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU Za předpokladu, že se mateřské školy vrátí do běžného chodu a prázdniny proběhnou v klasickém termínu, bude naše MŠ Nedvědova otevřena v prázdninovém provozu od 1. – 31.7.2020 a uzavřena dle ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU od 1.- 31.8.2020. ( MŠ Husitská uzavřena dle ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU od 1. – 31.7.2020) ( MŠ...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)   Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než...