Stanovení výše úplaty za za předškolní vzdělávání

                                                                                      UPOZORNĚNÍ týkající se směrnice Organizačního řádu školy, část Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Z důvodu přehlednosti a kontroly Vás žádáme o úhradu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole nejpozději do 20. dne každého měsíce. Základní částka úplaty: 490,- Kč Tato částka se platí od 09/2022 – 08/2023....

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)   Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než...