Seznam přijatých dětí na školní rok 2021-2022

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace   Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc   ZSN 197/2021                      Rozhodnutí Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení  § 34, §165 odst.2,  písm. b), a § 183 odst. 2...

Znovuotevření mateřské školy od 10.5.2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se otvírá MŠ pro všechny děti bez omezení (bez testování, bez roušek).   Provozní doba mateřské školy se vrací, tj. 6.00 – 17. 30 hod.   Prosíme rodiče o kontrolu stravy, jídelna spouští systém pro všechny.   Pokud budete mít dotazy, volejte nebo pište.  ...

Změna frekvence testování

Preventivní antigenní testování dětí v mateřské škole bude od 3.5.2021 probíhat jedenkrát týdně. Preventivní test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v mateřské škole v daném týdnu. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu.

Stanovení výše úplaty za za předškolní vzdělávání

                                                                                      UPOZORNĚNÍ týkající se směrnice Organizačního řádu školy, část Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Z důvodu přehlednosti a kontroly Vás žádáme o úhradu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole nejpozději do 20. dne každého měsíce. Základní částka úplaty: 500,- Kč Tato částka se platí od 09/2020 – 08/2021....

Podmínky pro provoz k 1. 9. 2020

PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ Nedvědova, OLOMOUC OD 1. 9. 2020   Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Metodického pokynu MŠMT ze dne 24. 8. 2020   PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.   V PROSTORÁCH MŠ Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ....

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)   Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než...