Prázdninový provoz

MŠ Nedvědova je v době prázdnin uzavřena od 1.7. – 31.7. 2023   Prázdninový provoz v naší MŠ je od 1.8. – 31.8. 2023 a to v době od 6.00 hod do 16.30 hod – pouze pro přihlášené děti   Od 1.8. – 31.8. 2023 budou na hlavní budově MŠ Nedvědova otevřeny 3 třídy: 1.A  Zajíčci (pro...

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

ČJ: ZSN 448/2023                    Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc   ROZHODNUTÍ   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace Mgr. Pavel Pala, rozhodl v souladu s § 34 odst. 2, odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b), odst.3 a 4 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)   Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než...