Organizace mateřské školy

Mateřská škola Nedvědova 13, Olomouc je šestitřídní, s celkovou kapacitou 167 dětí.

Děti jsou rozmístěny do tříd podle věku – dvě třídy patří předškolákům a ve čtyřech heterogenních třídách jsou rozmístěny dětí 2 až 5 leté.

Rozdělení do tříd podle věku u předškolních dětí nám umožňuje ve větší míře a lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti v TVP, vhodněji volit metody a formy práce.

Rozdělení mladších dětí do heterogenních tříd napomáhá předcházet adaptačním problémům dětí, usnadňuje přivykání dětí novému prostředí. Děti z různých tříd mají možnost vzájemných kontaktů při ranním scházení dětí do a při odpoledním rozcházení, během pobytu na školní zahradě, při společných akcích školy.

Třída Název Učitelky Asistentky pedagoga
1.A Zajíčci – třída předškoláků Mgr. Michaela Filipová, Eva Balážová, DiS. Eva Batová
2.A Veverky – heterogenní třída Marie Ošťádalová, Hana Tonnerová
3.A Žabičky – třída předškoláků Bc. Šárka Chrobáková, Mgr. Alena Vocilková Jana Franková
1.B Myšičky – heterogenní třída Natálie Spáčilová, Eva Šedová,
2.B Berušky – heterogenní třída Kristina Klegová, Jana Koupilová, Lucie Kroutilová
3.B Beránci – heterogenní třída Mgr. Sabina Doležalová DiS., Veronika Tománková Ing. Zuzana Petrová

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu ve všedních dnech od 6.00 do 17.30 hod.

Z důvodu bezpečnosti dětí je mateřská škola po celou dobu provozu uzamčena.


SCHÁZENÍ DĚTÍ

Od 6.00 do 7.00 scházení dětí ve třídě Zajíčků

Mezi 7.00 a 8.30 hod se děti scházejí ve svých třídách, předškoláci mající povinnou školní docházku se scházejí do 8.00 hod.


ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Od 16.00 do 17.30 rozcházení dětí ve třídě Beránků

Vyzvedávání obědů první den nemoci dítěte 12.00 – 12.15 hod..
Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů 12.15 – 13.00 hod..

Ve školním roce 2023/2024 je mateřská škola je v provozu od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023.

Prázdninový provoz v měsíci červenci  – pouze pro přihlášené děti.
V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 1. 8. – 31. 8. 2024.

V naléhavých případech budou děti umístěny v náhradních mateřských školkách – MŠ Husitská a MŠ Přichystalova.

Související obrázky: