Organizace mateřské školy

Mateřská škola Nedvědova 13, Olomouc je šestitřídní, s celkovou kapacitou 167 dětí.

Děti jsou rozmístěny do tříd podle věku – dvě třídy patří předškolákům a ve čtyřech heterogenních třídách jsou rozmístěny dětí 2 až 5 leté.

Rozdělení do tříd podle věku u předškolních dětí nám umožňuje ve větší míře a lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti v TVP, vhodněji volit metody a formy práce.

Rozdělení mladších dětí do heterogenních tříd napomáhá předcházet adaptačním problémům dětí, usnadňuje přivykání dětí novému prostředí. Děti z různých tříd mají možnost vzájemných kontaktů při ranním scházení dětí do 7.00 hod. a při odpoledním rozcházení od 15.00 hod, během pobytu na školní zahradě, při společných akcích školy.

 

Třída Název Učitelky
1.A Zajíčci – třída předškoláků Bc. Barbora Čírtková, Mgr. Michaela Filipová
2.A Veverky – heterogenní třída Marie Ošťádalová, Hana Tonerová
3.A Žabičky – třída předškoláků Sabina Doležalová, Dis., Bc. Šárka Chrobáková
1.B Myšičky – heterogenní třída Bc. Eva Velíšková, Mgr. Alena Vocilková
2.B Berušky – heterogenní třída Jitka Olčáková, Eva Šedová
3.B Beránci – heterogenní třída Jana Koupilová, Jana Sovišová

 

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu ve všedních dnech od 6.00 do 17.30 hod.

Z důvodu bezpečnosti dětí je mateřská škola uzamčena v době 8.30 – 12.30 hod. a také v době odpočinku dětí tedy 13.00 – 14.30 hod..

Vyzvedávání obědů první den nemoci dítěte 12.00 – 13.00 hod..
Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů 12.30 – 13.00 hod..

Organizace provozu v náhradních prostorách na ZŠ Přichystalova

SCHÁZENÍ DĚTÍ

Od 6.00 do 7.30 scházení dětí v MŠ Nedvědova ve třídě Myšiček

Od 6.45 do 7.45 hod scházení dětí na ZŠ Přichystalova ve třídě Beránků

ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

Od 12.15 do 13.00 hod vyzvedávání dětí po obědě na ZŠ Přichystalova

Od 14.30 do 15.15 hod vyzvedávání dětí po spaní na ZŠ Přichystalova

Od 15.30 do 17.30 hod vyzvedávání dětí v MŠ Nedvědova ve třídě Myšiček

Organizace provozu v náhradních prostorách v MŠ Husitská

Provozní doba 6.15 – 16.30 hod

Od 6.15 do 7.00 hod scházení dětí ve třídě Berušek.

Od 7.00 do 16.00 hod budou děti ve třídě Veverek

Od 16.00 hod se děti rozchází ve třídě Berušek

Ve školním roce 2018/2019 je mateřská škola je v provozu od 3. 9. 2018 do 28. 6. 2019.

Prázdninový provoz v měsíci srpnu (1. 8. – 31. 8. 2019) – pouze pro přihlášené děti.
V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 1.7. – 31.7. 2019.

V naléhavých případech budou děti umístěny v náhradních mateřských školkách – MŠ Husitská a MŠ Přichystalova.