Organizace mateřské školy

Mateřská škola Nedvědova 13, Olomouc je šestitřídní, s celkovou kapacitou 167 dětí.

Děti jsou rozmístěny do tříd podle věku – dvě třídy patří předškolákům a ve čtyřech heterogenních třídách jsou rozmístěny dětí 2 až 5 leté.

Rozdělení do tříd podle věku u předškolních dětí nám umožňuje ve větší míře a lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti v TVP, vhodněji volit metody a formy práce.

Rozdělení mladších dětí do heterogenních tříd napomáhá předcházet adaptačním problémům dětí, usnadňuje přivykání dětí novému prostředí. Děti z různých tříd mají možnost vzájemných kontaktů při ranním scházení dětí do 7.00 hod. a při odpoledním rozcházení od 15.00 hod, během pobytu na školní zahradě, při společných akcích školy.

 

Třída Název Učitelky
1.A Zajíčci – třída předškoláků Bc. Barbora Čírtková, Mgr. Michaela Filipová
2.A Veverky – heterogenní třída Marie Ošťádalová, Hana Tonerová
3.A Žabičky – třída předškoláků Bc. Šárka Chrobáková, Tereza Přesličková
1.B Myšičky – heterogenní třída Bc. Eva Velíšková, Mgr. Alena Vocilková
2.B Berušky – heterogenní třída Sabina Doležalová, Dis., Jitka Olčáková
3.B Beránci – heterogenní třída Jana Koupilová, Jana Sovišová

 

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu ve všedních dnech od 6.00 do 17.30 hod.

Z důvodu bezpečnosti dětí je mateřská škola uzamčena v době 8.30 – 12.30 hod. a také v době odpočinku dětí tedy 13.00 – 14.30 hod..

Vyzvedávání obědů první den nemoci dítěte 12.00 – 13.00 hod..
Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů 12.30 – 13.00 hod..

 

Ve školním roce 2018/2019 je mateřská škola je v provozu od 3. 9. 2018 do 28. 6. 2019.

Prázdninový provoz v měsíci srpnu (1. 8. – 31. 8. 2019) – pouze pro přihlášené děti.
V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 1.7. – 31.7. 2019.

V naléhavých případech budou děti umístěny v náhradních mateřských školkách – MŠ Husitská a MŠ Přichystalova.