Zápis dětí do MŠ Nedvědova 13, Olomouc pro školní rok 2018/19

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ DNE: STŘEDA 2.KVĚTNA 2018 OD 8.00 DO 16.00 HOD. V BUDOVĚ MŠ.

V tento den je nutné se fyzicky zaevidovat v MŠ u vedoucí učitelky.

Zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo, žádost o přijetí, formulář potvrzení od lékaře.

Výše uvedené tiskopisy je možné přinést v den zápisu již vyplněné (žádost o přijetí je ZDE / formulář potvrzení od lékaře je ZDE).

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s přihlašovaným dítětem, jeho rodným listem a průkazem totožnosti.

Kdo neodevzdá žádost o přijetí a potvrzení od lékaře v den zápisu, učiní tak v pátek 4.května v době od 8.00 do 12.00 hod.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí.

Seznam bude zveřejněn na úřední desce MŠ a na webových stránkách v době od 16.5.2018 do 30.5.2018.

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ jsou uvedena ZDE.

Písemné rozhodnutí VYHOVUJE (přijaté děti) si mohou rodiče vyzvednout na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 7.června 2018 v 16 hod ve třídě 2.A Veverky.

Písemné rozhodnutá NEVYHOVUJE (nepřijaté děti) obdrží rodiče poštou doporučeným dopisem.