Veverky – akce březen

V měsíci březnu jsme s dětmi navštívili knihovnu na Brněnské ulici, kde se děti zúčastnily hledání velikonočních vajíček a dozvěděly se, co se dělá v knihovně. 

Zúčastnili jsme se také programu Zoubková víla v Pevnosti poznání, kde se děti naučily, jak pečovat o svůj chrup. 

Společně se třídou Beránci jsme navštívili DDM, kde jsme měli objednaný program Zajíček Ouško a první sněženka.

Ve třídě Veverek proběhlo také velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi, při kterém si vyrobili velikonoční dekorace a nabarvili vajíčka.

Související obrázky: