Stanovení výše úplaty za za předškolní vzdělávání

                                                                                      UPOZORNĚNÍ týkající se směrnice Organizačního řádu školy, část Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Z důvodu přehlednosti a kontroly Vás žádáme o úhradu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole nejpozději do 20. dne každého měsíce. Základní částka úplaty: 490,- Kč Tato částka se platí od 09/2022 – 08/2023....

Prázdninový provoz – organizace tříd

Od pátku 1.7. – 29.7. 2022 budou na hlavní budově MŠ Nedvědova 13 otevřeny 4 třídy: Hlavní budova – třídy:   1.A  Zajíčci, 3.B Beránci, 2.A Veverky, 3.A Žabičky Děti ze třídy 1.B jsou umístěny do třídy 3.B Beránci a děti ze třídy 2.B jsou rozděleny do třídy 1.A Zajíčci a 2.A...

Prázdninový provoz – stravování

Od 1.7. – 29.7. 2022- stravu zajišťuje ŠJ Holečkova. Přihlášení strávníci dostanou lístky na stravování, které budou obsahovat veškeré údaje k platbě stravného. Pozor na změnu variabilního symbolu strávníka – je jiný než v běžném školním roce. Je nutné dodržet datum splatnosti do 15.6.2022 – pokud stravné nebude včas uhrazeno, dítě nemůže...

Zápis Ukrajina

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Nedvědova pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace   Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc   ZSN 613/2022                      Rozhodnutí Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení  § 34, §165 odst.2,  písm. b), a § 183 odst. 2...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)   Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: – na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než...