Vánoční jarmark 30.11.2023 od 16 hod

Těšit se můžete na společné zpívání koled na zahradě MŠ, prodej vánočních drobností, které vyrobily
děti a paní učitelky, bramboráky, punč a další dobroty
Přijďte si společně s námi užít předvánoční atmosféru a podpořit svou třídu.