Stanovení výše úplaty za za předškolní vzdělávání

                                                                                      UPOZORNĚNÍ

týkající se směrnice Organizačního řádu školy, část Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Z důvodu přehlednosti a kontroly Vás žádáme o úhradu úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole nejpozději do 20. dne každého měsíce.

Základní částka úplaty: 490,- Kč

Tato částka se platí od 09/2022 – 08/2023.

 

V době přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách tj. 07/2023 se úplata za předškolní vzdělávání neplatí.

Osvobození od úplaty najdete ve směrnicích organizačního řádu školy.