Prázdninový provoz – stravování

Od 1.7. – 29.7. 2022- stravu zajišťuje ŠJ Holečkova. Přihlášení strávníci dostanou lístky na stravování, které budou obsahovat veškeré údaje k platbě stravného. Pozor na změnu variabilního symbolu strávníka – je jiný než v běžném školním roce.

Je nutné dodržet datum splatnosti do 15.6.2022 – pokud stravné nebude včas uhrazeno, dítě nemůže navštěvovat v červenci MŠ !!!

Cena celodenní stravy pro děti MŠ: 46,- Kč

 

(Odhlašování jednoho doplňkové jídla tj. svačiny nebo přesnídávky v prázdninovém provozu nelze. Odebírá se pouze celodenní strava).

Na stravování o prázdninách – v červenci budou zákonní zástupci přihlašovat nebo odhlašovat své děti pouze v mateřské škole – v příslušné třídě do 9:45 na následující den.

 

Vyúčtování stravného: Po ukončení stravování ŠJ Holečkova provede vyúčtování stravného. Strava se platí na celý měsíc a přeplatky se následně vrátí na číslo účtu zákonného zástupce dítěte.