Prázdninový provoz – organizace tříd

Od pátku 1.7. – 29.7. 2022 budou na hlavní budově MŠ Nedvědova 13 otevřeny 4 třídy:

Hlavní budova – třídy:   1.A  Zajíčci, 3.B Beránci, 2.A Veverky, 3.A Žabičky

Děti ze třídy 1.B jsou umístěny do třídy 3.B Beránci a děti ze třídy 2.B jsou rozděleny do třídy 1.A Zajíčci a 2.A Veverky. S umístěním dětí z 2.B budete informováni svými učitelkami.

 

Provoz MŠ Nedvědova 13 je v době hlavních prázdnin uzavřen od 1.8. – 31.8.2022

 

Pokyny k placení školného v červenci 2022 v MŠ Nedvědova 13

Školné za měsíc červenec 2022 zaplaťte na účet MŠ Nedvědova do 20.7. 2022 – částka 460,- Kč

Školné za červenec 2022 NEPLATÍ  ti zákonní zástupci dětí, kteří si podali žádost o osvobození.

V měsíci srpnu 2022 se školné NEPLATÍ – MŠ Nedvědova je uzavřena !!!!!