Rozhodnutí o přijetí do MŠ Nedvědova pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace

 

Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc

 

ZSN 613/2022                   

 

Rozhodnutí

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení  § 34, §165 odst.2,  písm. b), a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dítě vedené pod registračním číslem MŠN:

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112

 

SE PŘIJÍMÁ k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou pro školní rok 2022/2023

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace.

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 05. 2022                      Mgr. Pavel Pala   ředitel školy