Prázdninový provoz stravování

Od 1.7. – 31.7. 2020 stravu zajišťuje ŠJ Rožňavská. Přihlášení strávníci dostanou lístky na stravování, které budou obsahovat veškeré údaje k platbě stravného. Pozor na změnu variabilního symbolu strávníka – je jiný než v běžném školním roce.

Je nutné dodržet datum splatnosti do 19.6.2020 – pokud stravné nebude včas uhrazeno, dítě nemůže navštěvovat v červenci MŠ !!!

Cena celodenní stravy pro děti MŠ: 42,- Kč

/ Odhlašování jednoho doplňkové jídla tj. svačiny nebo přesnídávky v prázdninovém provozu nelze. Odebírá se pouze celodenní strava/.

Na stravování o prázdninách – v červenci budou zákonní zástupci přihlašovat nebo odhlašovat své děti pouze v mateřské škole – v příslušné třídě do 9:45 na následující den.

 

 

Vyúčtování stravného: Po ukončení stravování ŠJ Rožňavská provede vyúčtování stravného a případné přeplatky vrátí na číslo účtu zákonného zástupce dítěte.