Pokyny k prázdninovému provozu v červenci 2020 v MŠ Nedvědova

Pokyny k prázdninovému provozu v červenci 2020 v MŠ Nedvědova 13

Od 1.7 – 31.7. 2020 budou na hlavní budově MŠ Nedvědova 13 otevřeny 4 třídy:

Hlavní budova – třída 1.A  Zajíčci,  2.A Veverky, 3.A Žabičky, 3.B Beránci,

S umístěním dětí ze třídy 1.B a 2.B budete seznámeni do 20.6.2020.

Provoz MŠ Nedvědova 13 je v době hlavních prázdnin uzavřen od 1.8. – 31.8.2020

 

Pokyny k placení školného v červenci 2020 v MŠ Nedvědova 13

Školné za měsíc červenec 2020 zaplaťte do 20.7. 2020 – částka 420,- Kč

Školné za červenec 2020 NEPLATÍ  ti zákonní zástupci dětí, kteří si podali žádost o osvobození

V měsíci srpnu 2020 se školné neplatí – MŠ Nedvědova je uzavřena !!!!!