Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17 příspěvková organizace

 

Mateřská škola NEDVĚDOVA 13, Olomouc

 

ZSN 194/2020                 

 

Rozhodnutí

 

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace, rozhodl podle ustanovení  § 34, §165 odst.2,  písm. b), a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dítě vedené pod registračním číslem MŠN:

 

01/2020 09/2020 17/2020 25/2020 33/2020 41/2020
02/2020 10/2020 18/2020 26/2020 34/2020 42/2020
03/2020 11/2020 19/2020 27/2020 35/2020 43/2020
04/2020 12/2020 20/2020 28/2020 36/2020 44/2020
05/2020 13/2020 21/2020 29/2020 37/2020 45/2020
06/2020 14/2020 22/2020 30/2020 38/2020 46/2020
07/2020 15/2020 23/2020 31/2020 39/2020  
08/2020 16/2020 24/2020 32/2020 40/2020  

 

SE PŘIJÍMÁ

k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou pro školní rok 2020/2021

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkové organizace.

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 20.05.2020                     

Mgr. Pavel Pala ředitel školy