Rozhodnutí zřizovatele o otevření MŠ a výběru úplaty za vzdělávání v MŠ

Zástupci Statutárního města Olomouce vydali rozhodnutí o otevření MŠ od 25. 5. 2020 a o obnovení výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole.

Pokyn ředitelům ZŠ a MŠ je uveden ZDE.

Výše úplaty pro předškolní vzdělávání za dobu 25.5. – 29.5.2020 je pro MŠ Nedvědova stanovena na 90 Kč.

Výše úplaty za měsíc červen se řídí platnou směrnicí ředitele školy pro školního roku 2019/2020 a její  výše je stanovena na částku: 420,- Kč  – viz. Organizační řád školy