STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od školního roku 2019/2020 je výše školného stanovena na částku: 420,- Kč  (platí se až v září 2019) – viz. nový Organizační řád školy