Prázdninový provoz v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,vzhledem k tomu , že prázdninový provoz není běžný provoz školského vzdělávacího zařízení, kdy nabízený program pro děti je zaměřen pouze rekreačně , a jelikož na některých mateřských školách probíhají rozsáhlé rekonstrukce a opravy, žádáme všechny zákonné zástupce, aby zvážili nahlášení svého dítěte na letní provoz mateřské školy.

Po zvážení napište do seznamů ve své šatně docházku dítěte – do 20.dubna 2019. Potvrďte svým podpisem.

Provoz mateřské školy Nedvědova 13 je v době hlavních prázdnin uzavřen: 1.7. – 31.7.2019

Prázdninový provoz bude zajištěn na MŠ Husitská v termínu: 1.8. – 23.8. 2019 v době od 6:00 – 17:00 hodin

Od 26.8. – 30.8. 2019 proběhne stěhování naší MŠ Nedvědova 13 do původních prostor a příprava na nový školní rok.

Pokud Vaše dítě nebude v měsíci srpnu 2019 ani jeden den, můžete si vyzvednout ve své třídě OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ ŠKOLNÉHO na měsíc srpen.

Pouze naléhavé případy si mohou podat žádost o náhradní mateřskou školu v době uzavření provozu do 20. dubna 2019.
Formulář žádosti si vyžádejte ve své třídě.