STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od školního roku 2018/2019 je výše školného stanovena na částku: 390,- Kč  (platí se až v září 2018) – viz. nový Organizační řád školy